ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)


ชมภาพกิจกรรม การปฏิบัติบูชา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4\4) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม English camp 2016 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4\4) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม English camp 2016 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่1\4) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) คลิกที่นี่


ชมภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู 2559 คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกที่นี่

ชมภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ 2559) คลิกที่นี่