ห้องเรียนปกติ (Normal Program : NP)


ชมภาพกิจกรรม การปฏิบัติบูชา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4\1) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู 2559 คลิกที่นี่

ชมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4\1 คลิกที่นี่

ชมภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ 2559) คลิกที่นี่