อัลบั้มรูป : กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ทำการปักชำต้นไม้ในน้ำ กิจกรรมการการเรียนการสอนในห้องเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยคุณครูเพ็ญพรรณ หนูพงษ์ ครูประจำวิชาคอยให้คำแนะนำและดูแลในการตัดชำกิ่งไม้ทุกขั้นตอน นักเรียนได้รับความรู้ในการขยายพันธ์ุไม้และเฝ้าดูการเจริญเติบโต เพื่อนำไปปลูกต่อไป
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]