อัลบั้มรูป : English camp 2016

วันอังคาร ที่6 กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English camp 2016 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP) กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยสอดแทรกผ่านกิจกรรม
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]