อัลบั้มรูป : English camp 2016 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/4

นพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระบี่ นายสุรเดชา ฟุงสาคร รองนายกเทศบาลเมืองกระบี่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ และนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP) กิจกรรม English camp 2016 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/4 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน กระบี่ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยสอดแทรกผ่านกิจกรรม
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]