อัลบั้มรูป : คณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช โดยนายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช ให้การต้อนรับ #คณะศึกษาดูงานเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษา และการบริหารงานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
1 [ 2 ][ 3 ]