ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

ผู้เข้าชม : 537
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครต่อไปนี้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง